Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

e-mail: 

tel. 42 631-31-12


Skład Komisji Konkursu:

Przewodnicząca - dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni

Członkowie:
dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
dr inż. Mirosław Imbierowicz
dr inż. Paweł Samulkiewicz
dr inż. Tomasz Sierański
dr inż. Lesław Sieroń
mgr inż. Anita Raducka
mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz