Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Rozwiązania zadań I i II etapu VI Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej dostępne są w zakładce Zadania.


II etap Konkursu odbędzie się 7 lutego 2020 roku. Będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej. Część teoretyczna odbędzie się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ (ul. Wólczańska 171/173, Łódź) w auli S-9 o godzinie 10.00 i będzie trwała 2 godziny. Część doświadczalna odbędzie się na Wydziale Chemicznym PŁ (ul. Żeromskiego 116, Łódź) w laboratorium na parterze, rozpocznie się o godzinie 13.00 i będzie trwała 2,5 godziny.

Zadania teoretyczne II etapu VI edycji konkursu będą skupiały się wokół pierwiastków i związków 15 grupy układu okresowego.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem laboratorium chemicznego i zasadami BHP oraz dostarczenie przed rozpoczęciem Konkursu podpisanego oświadczenia o jego akceptacji.

 Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci Konkursu zostają przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Organizatorzy