Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Konkurs organizowanych jest w dwóch etapach:

I etap polega na rozwiązaniu zadań pobranych ze strony konkursu i przesłaniu rozwiązań pocztą do dnia 16 listopada 2018 (zakończony).

II etap polega na rozwiązywaniu zadań teoretycznych oraz zadania laboratoryjnego 7 lutego 2019 w Politechnice Łódzkiej.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu V Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej.

Zadania teoretyczne II etapu V edycji konkursu będą skupiały się wokół pierwiastków i związków 2 grupy układu okresowego (berylowców).
 - Regulamin laboratorium (pdf)
 - Oświadczenie (pdf)

II etap Konkursu odbędzie się 7 lutego 2019 roku i będzie się składał z dwóch części: teoretycznej oraz doświadczalnej.
Część teoretyczna odbędzie się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ (bud. A2, ul. Wólczańska 171/173, Łódź) w auli S-8 o godz. 10:00 i będzie trwała 2 godziny.
Część doświadczalna odbędzie się na Wydziale Chemicznym PŁ (bud. A27, ul. Żeromskiego 116, Łódź) w laboratorium na parterze, rozpocznie się o godz. 13:00 i będzie trwała 2,5 godziny.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dokładnie informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.