Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Konkurs organizowanych jest w dwóch etapach:

I etap polega na rozwiązaniu zadań pobranych ze strony konkursu i przesłaniu rozwiązań pocztą do dnia 16 listopada 2018 (zakończony).

II etap polega na rozwiązywaniu zadań teoretycznych oraz zadania laboratoryjnego 7 lutego 2019 w Politechnice Łódzkiej.

Rejestracja uczestników jest możliwa do 16 listopada 2018.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu 17 grudnia 2018.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dokładnie informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.