Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Konkurs organizowanych jest w dwóch etapach:

  • I etap polega na rozwiązaniu zadań pobranych ze strony konkursu i przesłaniu rozwiązań pocztą do dnia 16 listopada 2018 (zakończony).
  • II etap polega na rozwiązywaniu zadań teoretycznych oraz zadania laboratoryjnego 7 lutego 2019 w Politechnice Łódzkiej (zakończony).

Rozwiązania zadań II etapu V Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej dostępne są w zakładce Zadania.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dokładnie informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.