Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) w tym roku szkolnym (2019/2020) Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej podjął decyzję o opublikowaniu pełnych wyników VI edycji Konkursu, dając tym samym możliwość umieszczenia odpowiednich informacji na świadectwie szkolnym w części "Szczególne osiągnięcia".

Lista laureatów i finalistów VI edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej (PDF)

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

 Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci Konkursu zostają przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Organizatorzy