Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania chemii, oraz wszystkich uczniów wykazujących zainteresowanie chemią do udziału w IX Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów PŁ. W Konkursie obowiązuje materiał chemii z poziomu rozszerzonego szkół ponadgimnazjalnych wraz z elementami analizy jakościowej.

Konkurs organizowanych jest w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap polega na rozwiązaniu zadań pobranych ze strony konkursu i przesłaniu rozwiązań pocztą.
  • Drugi etap polega na rozwiązywaniu zadań teoretycznych, oraz zadania laboratoryjnego w wyznaczonym przez organizatorów terminie.

Lista osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu IX edycji Konkursu

Rozwiązania zadań pierwszego etapu dostępne są w zakładce Zadania.


II etap konkursu odbędzie się 7 lutego 2023 roku i będzie się składać z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej
- część teoretyczna będzie trwać 120 minut, natomiast część laboratoryjna 150 minut. Pomiędzy nimi przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Cześć teoretyczna odbędzie się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (budynek A3, sala S8, pierwsze piętro), zaś część doświadczalna w laboratorium na Wydziale Chemicznym (budynek A27, parter). Część teoretyczna rozpoczyna się o godzinie 10.00, a doświadczalna o godzinie 12.30.


Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci Konkursu zostają przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Organizatorzy